Κουτσουμανής Κωνσταντίνος

Ο Κώστας Κουτσουμανής είναι Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων και Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.  Σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου αποφοίτησε το 1997.  Συνέχισε τις σπουδές του στο ίδιο τμήμα από όπου πήρε διδακτορικό δίπλωμα το 2000.  Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Animal Science του Colorado State University.  Επέστρεψε στην Ελλάδα και το 2002 διορίστηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικός Έλεγχος και διασφάλιση Ποιότητας». To 2007 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή το 2013 στη Βαθμίδα του Αν. Καθηγητή και το το 2017 στη Βαθμίδα του Καθηγητή.  Από το 2011 είναι μέλος, από το 2015 αντιπρόεδρος και από το 2018 Πρόεδρος της επιτροπής Βιολογικών κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). Είναι επίσης μέλος της ομάδας Joint FAO/WHO Expert Meeting on Microbiological Risk Assessment (JEMRA).  Είναι βοηθός συντάκτη στο περιοδικό Frontiers in Microbiology και μέλος των συντακτικών επιτροπών των περιοδικών Journal of Food Protection, International Journal of Food Microbiology, Food Microbiology και Current Opinion in Food Science. Ως επιστημονικός υπεύθυνος έχει λάβει χρηματοδοτήσεις άνω του 3 εκατομυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μελέτη και βελτίωση της μικροβιολογικής  ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, την ανάπτυξη εργαλείων ποσοτικής μικροβιολογίας (μαθηματικά μοντέλα) και προσδιορισμού επικινδυνότητας, την ανάπτυξη στοχαστικών προσεγγίσεων στην ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, την ανάπτυξη και εφαρμογή χρονο-θερμοκρασιακών δεικτών και καινοτόμων συσκευασιών των τροφίμων κλπ.   Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν δημοσιευθεί σε περισσότερες από 180 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του SCI, 15 κεφάλαια σε βιβλία και 150 πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ενώ το δημοσιευμένο έργο του έχει περισσότερες από 8500 αναφορές και δείκτη h=55.

 

 

Διεύθυνση: 

Εργαστήριο Υγιεινής & Μικροβιολογίας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24

 

Ιδιότητα: Καθηγητής 

Ειδικότητα: Ποιοτικός Έλεγχος-Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων 

Τηλέφωνο: 2310991647 

Address: 

Εργαστήριο Υγιεινής & Μικροβιολογίας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24

 

Status: Καθηγητής 

Specialty: Ποιοτικός Έλεγχος-Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων 

Telephone: 2310991647