Μισιρλής Χαράλαμπος

Διεύθυνση: Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, T.K. 541 24
Ιδιότητα:Διοικητικός-Λογιστικός
Τηλέφωνο: 2310991631