Μοσχάκης Θωμάς

Moschakis

Ο Μοσχάκης Θωμάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Αποφοίτησε από τη τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο School of Food Science and Nutrition, University of Leeds (England), από όπου και απέκτησε τα πτυχία Μ.Sc. (2002) και Ph.D. (2006). Την περίοδο 2008-2009 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στην γεωπονική σχολή του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη: Μικροενθυλάκωση βιοενεργών συστατικών (π.χ. προβιοτικών μικροοργανισμών) σε γαλακτοκομικά προϊόντα για ενσωμάτωση με ενισχυμένη προστασία – Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη σταθερότητα στο ράφι, την υφή, τις ρεολογικές ιδιότητες και τη μικροδομή του γάλακτος και των προϊόντων του – Σταθεροποίηση γαλακτωμάτων τροφίμων με τη χρήση νανοσωματιδίων –         Μελέτη των πρωτεϊνών γάλακτος και πολυσακχαριτών καθώς και των αλληλεπιδράσεων αυτών στη σταθεροποίηση συστημάτων διασποράς – Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λιπόλυση – Σχεδιασμός και ανάπτυξη γαλακτοκομικών προϊόντων με βελτιωμένες διαιτητικές ιδιότητες – Χαρτογράφηση και αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων. Έχει δημοσιεύσει, με τους συνεργάτες του, 46 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές (SCI), 2 ερευνητικές εργασίες σε άλλα διεθνή περιοδικά με κριτές, 21 άρθρα σε βιβλία και πρακτικά συνεδρίων και πάνω από 100 παρουσιάσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια (>1650 citations, h – index = 22, Scopus) (>2250 citations, h – index = 26, Google scholar). Έχει επίσης καταθέσει δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας στους παρακάτω οργανισμούς: Ελληνικός Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας & Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Επιπλέον, συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα και υπήρξε επιστημονικώς υπεύθυνος σε > 15 προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα κυρίως από την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων.

Διεύθυνση: 

Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24

 

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ειδικότητα: Τεχνολογία Γάλακτος & Προϊόντων του Γάλακτος 

Τηλέφωνο: 2310991680 

Address: 

Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24

 

Status: Αναπληρωτής Καθηγητής 

Specialty: Τεχνολογία Γάλακτος & Προϊόντων του Γάλακτος 

Telephone: 2310991680