Μουρτζίνος Ιωάννης

O Iωάννης Μουρτζίνος είναι Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. με αντικείμενο τη Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων. Έλαβε Πτυχίο Χημείας (2001) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων (2003) από το τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. και Διδακτορικό  Δίπλωμα (2007) από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Έχει μετεκπαιδευτεί στο Ghent University (Βέλγιο) και στο Corvinus University (Ουγγαρία) σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και με την επίδραση τους στην υγεία. Εργάστηκε στο τμήμα Έρευνας & και Ανάπτυξης της εταιρείας PEPSICO-IVI (2008-2009) καθώς και στα τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας APIVITA (2010-2014). Το 2014 διορίστηκε μετά από εκλογή (2011) στο Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο “Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εκχύλιση και μελέτη της σύστασης αρωματικών και θεραπευτικών φυτών (δευτερογενείς μεταβολίτες), στην ενθυλάκωση βιοενεργών συστατικών καθώς και στη μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης συστατικών των τροφίμων κατά τη θερμική επεξεργασία με χρήση τεχνικών όπως η Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC), η Υγρή χρωματογραφία συζευγμένη με φασματοφωτόμετρο μάζας με τετροπολικό αναλυτή χρόνου πτήσης (LC-QTOF-MS), η Αέρια Χρωματογραφία (GC-MS, GC-FID), η Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (1H,13C-ΝMR), η Φασματοσκοπία Υπεριώδους- Ορατού (UV-Vis) και η Φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FT-IR).Έχει δημοσιεύσει 45 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές (SCI), έχει 26 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, ενώ έχει περισσότερες από 1200 αναφορές (h-factor 15). Ήταν επιστημονικά υπεύθυνος σε 8 ερευνητικά έργα και έχει 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Μουρτζίνου υπάρχει στο σύνδεσμο

 

Διεύθυνση: Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24
Ιδιότητα:Επίκουρος Καθηγητής
Ειδικότητα :Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων
Βιογραφικό Σημείωμα: Συνημμένο Αρχείο
Τηλέφωνο: 2310991637