Πασχαλούδης Νικόλαος

Ο Πασχαλούδης Νίκος ανήκει στο Ε.ΔΙ.Π.  (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σπούδασε στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και αποφοίτησε το 1984.
Εργάστηκε στη Βιομηχανία Γάλακτος ΜΕΒΓΑΛ (χημείο –παραγωγή) για διάστημα 6 μηνών κατά τα έτη 1980-81 και στη Βιομηχανία Ζάχαρης ως εποχιακός υπάλληλος (1984) στο χημείο παραγωγής. Κατά τα έτη 1985-1987 εργάστηκε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος της Γεωπονικής Σχολής, στο Πρόγραμμα Βελτίωσης Ποιότητας Γάλακτος, πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ΕΟΚ και Υπουργείο Γεωργίας. Το 1987 διορίστηκε ως υπάλληλος αορίστου χρόνου του ΑΠΘ, το 1995 μονιμοποιήθηκε και το 2000 κατετάγη στον κλάδο Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ. Καθήκοντα του είναι η διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των φοιτητών του Τομέα στα μαθήματα Ανάλυση Τροφίμων (1987-2006, 2011-2013), Χημεία–Φυσική και Τεχνολογία Γάλακτος (1986-2006, 2011-2013), Βιοχημεία Τροφίμων (1987-2006), Φυσικοχημεία Τροφίμων (1996-1998). Παράλληλα υποστηρίζει τεχνικά τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, στην εκπόνηση των διατριβών τους. Απασχολήθηκε στο διατομεακό εργαστήριο ανάλυσης και έλεγχος γλεύκους και οίνου των μεταπτυχιακών φοιτητών για 2 έτη. Συμμετείχε στα ερευνητικά προγράμματα (INTERREG, ΕΠΕΑΕΚ), σε θέματα αναλύσεων θρεπτικής και διαιτητικής αξίας Ελληνικών παραδοσιακών τυριών και τοπικών προϊόντων γενικότερα.
Κατά τα έτη 2007-2010 ήταν αποσπασμένος στο Δήμο Σταυρούπολης στη θέση του Γενικού Γραμματέα. 
Είναι από το 2004 ενταγμένος στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και έχει διδάξει σε δημόσια ΙΕΚ από το 2002-2012.
Έχει δημοσιεύσει μία ερευνητική εργασία στο International Dairy Journal (1999)
Έχει διατελέσει πρόεδρος του ΣΕΕΔΙΠ-ΑΠΘ, αντιπρόεδρος στην ΠΟΣΕΕΔΙΠ, εκπρόσωπος στη σύγκλητο του Α.Π.Θ και στο Tμήμα Γεωπονίας.

Διεύθυνση: 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, T.K. 541 24

 

Ιδιότητα: Τεχνολόγος Τροφίμων 

Τηλέφωνο: 2310991678 

Address: 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, T.K. 541 24

 

Status: Τεχνολόγος Τροφίμων 

Telephone: 2310991678