Χάϊδα Χρυσάνθη

Η Χάϊδα Χρυσάνθη ανήκει στο ΕΕΔΙΠ ΙΙ  του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων.
Σπούδασε στην Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και αποφοίτησε το 1981. Εργάστηκε κατά τη διάρκεια της πρακτικής της άσκησης για 6 μήνες στην βιομηχανία κρέατος ΒΙΚΗ και στην χυμοποιΐα Άρτας ΚΟΝ.ΖΑΚ.
Από το 1984 -1987 εργάστηκε στο Πρόγραμμα Βελτίωσης Ποιότητας Γάλακτος-ΠΒΠΓ, του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γάλακτος της Γεωπονικής Σχολής, ως Τεχνικός. Το 1987 διορίστηκε σε προσωρινή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, το 1995 μονιμοποιήθηκε στο ΑΠΘ, και το 2000 εντάχθηκε στο ΕΕΔΙΠ ΙΙ στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων. Απασχολήθηκε στο εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων του Τομέα, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα (1984-2001). Συμμετέχει στις εργαστηριακές ασκήσεις προπτυχιακών μαθημάτων του Τομέα.
Γενική Μικροβιολογία (1985-2012)
Υγιεινή και Τοξικολογία (1992-1997)
Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών (1992-1997)
Μικροβιολογία Γάλακτος (1992-1997)
Τεχνολογία Προϊόντων Γάλακτος (1997-2001)
Μικροβιολογία Τροφίμων (2002-σήμερα)
Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Μικροβιολογίας (2013-σήμερα)

Διεύθυνση: 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, T.K. 541 24

 

Ιδιότητα: Τεχνολόγος Τροφίμων 

Τηλέφωνο: 2310991646 

Address: 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, T.K. 541 24

 

Status: Τεχνολόγος Τροφίμων 

Telephone: 2310991646