Χαριτωνίδου Ευγενία

Ε

Η Χαριτωνίδου Ευγενία είναι ΕΔΙΠ στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σπούδασε στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι.Θ. και αποφοίτησε στις 8/1/1987.
Από 2/2/1987 μέχρι 31/12/1991 εργαζόταν στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος, του Τομέα Γεωργικών Βιομηχανιών-Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Α.Π.Θ., με συμβάσεις ορισμένου χρόνου απασχολούμενη σε ερευνητικά προγράμματα (7 μήνες εργάστηκε άμισθη).
Από 1/2/1992 εργάζεται στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων, του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., αρχικά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου απασχολούμενη σε ερευνητικά προγράμματα (1992-1996). Το 1996 διορίστηκε ως υπάλληλος αορίστου χρόνου και από το 2000 κατετάγη σε μόνιμη θέση ενταγμένη στον κλάδο ΕΕΔΙΠ-ΙΙ. Τα καθήκοντά της είναι η προετοιμασία και διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων στα μαθήματα Μικροβιολογία Γάλακτος (2001-14), Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών (2001-14) και Υγιεινή και Τοξικολογία Τροφίμων (2001-14), ενώ από  2015-σήμερα προετοιμάζει και διεξάγει τις εργαστηριακές ασκήσεις στα μαθήματα: Τεχνολογία Γάλακτος, Τεχνολογία Προϊόντων Γάλακτος, Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Μικροβιολογίας, Εργαστηριακές Ασκήσεις Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών, Μηχανική Τροφίμων.
Στα καθήκοντά της επίσης είναι η τεχνική στήριξη προπτυχιακών (~80 μέχρι σήμερα), μεταπτυχιακών φοιτητών (~25 μέχρι σήμερα) και υποψηφίων διδακτόρων (~7 μέχρι σήμερα) στην εκπόνηση της διατριβής τους, η συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου που αφορούν κυρίως τη μελέτη της μικροχλωρίδας των Ελληνικών παραδοσιακών τυριών, τις βιοχημικές δραστηριότητες των οξυγαλακτικών βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών από γάλα, τις προβιοτικές και τεχνολογικές ιδιότητες οξυγαλακτικών βακτηρίων καθώς και την ταυτοποίηση μικροοργανισμών. Επίσης είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της  συλλογής  καλλιεργειών του εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων.
Από το 2013 μέχρι σήμερα εκτελεί και διοικητικό έργο ως Γραμματέας του Τομέα ΕΤΤ και από το 2018 ως Γραμματέας του ΠΜΣ Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. 
χει δημοσιεύσει μια ερευνητική εργασία και έχει 49 ετεροαναφορές. 
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα και Παρασκευή 10:00-13:00, στο γραφείο ή εξ’ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κατόπιν συνεννοήσεως μέσω mail.

Διεύθυνση: 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, T.K. 541 24

 

Ιδιότητα: Τεχνολόγος Τροφίμων 

Τηλέφωνο: 2310991676 

Address: 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, T.K. 541 24

 

Status: Τεχνολόγος Τροφίμων 

Telephone: 2310991676