Κολέτσου Γεωργία

Η Κολέτσου Γεωργία είναι μόνιμος υπάλληλος του Α.Π.Θ. ως Τεχνικός (ΤΕ). Σπούδασε Εργοδηγός Χημικός σε Δημόσια Τεχνική Σχολή και αποφοίτησε το 1979. Εργάστηκε στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη Σχολή Τεχνολόγων Τροφίμων συμμετέχο...