6 Απριλίου 2022

ΠΡΟΟΔΟΣ του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ν012Υ)

H πρόοδος του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ν012Υ) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/04 και ώρα 14:15 στο Αμφιθέατρο ΝΚΕΤΤΑ του Κτιρίου Επιστήμης &Τεχνολογίας Τροφίμων. Η πρόοδος θα είναι σύντ...