ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2024