ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023