ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023