Εργαστήρια Μικροβιολογίας Τροφίμων Εξ Αποστάσεως

Τα Εργαστήρια Μικροβιολογίας Τροφίμων θα συνεχίσουν με παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Ώρα διεξαγωγής θα είναι 11.00-13.00.   Το Εργαστήριο  «Καταμέτρηση πληθυσμού και Μικροσκόπηση Ζυμών και Μυκήτων» για τα τμήματα 4ο, 5ο, 6ο  θα γίνει την Πέμπτη 12/11/2020. Θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος του εργαστηρίου.

 Για το επόμενο Εργαστήριο θα ενημερωθείτε