Εργαστήρια Χημείας Τροφίμων ΙΙ και Ανάλυσης Τροφίμων Εξ Αποστάσεως

Τα Εργαστήρια Χημείας Τροφίμων ΙΙ και Ανάλυσης Τροφίμων θα συνεχίσουν με παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Ώρα διεξαγωγής θα είναι 11.00-13.00.   Θα σας αποστέλλεται ο σύνδεσμος του εργαστηρίου.  Συνημμένα το τροποποιημένο πρόγραμμα

Συνημμένα: