Μάθημα Χημεία Τροφίμων ΙΙ

Το μάθημα «Χημεία Τροφίμων ΙΙ» θα συνεχίσει μόνο με παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη στις 13:30 έως 15:30, στο σύνδεσμο zoom που ήδη έχετε