Προκήρυξη θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.