ΠΡΟΟΔΟΣ του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ν012Υ)

H πρόοδος του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ν012Υ) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/04 και ώρα 14:15 στο Αμφιθέατρο ΝΚΕΤΤΑ του Κτιρίου Επιστήμης &Τεχνολογίας Τροφίμων. Η πρόοδος θα είναι σύντομης διάρκειας και η ύλη είναι τα κεφάλαια 1 έως 5 από το βιβλίο Επεξεργασία & Συντήρηση Τροφίμων του Ιωάννη Γ. Μπλούκα. Η συμμετοχή στην πρόοδο είναι προαιρετική.