Συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις των μαθημάτων

Ο τρόπος συμμετοχής των φοιτητών στις διαλέξεις των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020 θα ορισθεί με νέα ανακοίνωση που θα αναρτηθεί