Οριστικοποίηση συμμετοχής στα Σεμινάρια Τυροκομίας ΑΠΘ/ Κατάθεση αποδεικτικού κατάθεσης

Πεδία με την ένδειξη (*) είναι απαραίτητα.