Δραστηριότητες

other-activities1α

 

Ο Τοµέας πέραν των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του, προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στις Βιομηχανίες Τροφίμων  και σε άλλους παραγωγικούς φορείς. Προωθεί συνεργασίες µε τη Βιοµηχανία Τροφίµων, πιστεύοντας στην αναγκαιότητα ύπαρξης επικοινωνίας και συνεργασίας του Πανεπιστηµίου µε τους παραγωγικούς φορείς, συμβάλλοντας  τόσο στη βελτίωση του επιπέδου των αποφοίτων επιστηµόνων  τροφίµων  όσο και στην ανάπτυξη της βιομηχανίας των τροφίµων, μέσα από την επιμόρφωση των στελεχών της και την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων με την πραγματοποίηση Επιστημονικών Ημερίδων και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων. Στον κοινωνικό χώρο οι δραστηριότητες του Τοµέα (ημερίδες, διαλέξεις) αναφέρονται στην υπεύθυνη ενηµέρωση του Καταναλωτή για θέµατα που αφορούν την ασφάλεια και την ποιότητα τροφίµων, τη διατροφική αξία και τις αρχές υγιεινής διατροφής, καθώς και άλλα επίκαιρα θέματα που απασχολούν την Ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (δασκάλους και καθηγητές) σε συνεργασία με άλλους φορείς (ΚΕΠΚΑ,ΙΑΔ, κα) καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα διατροφής για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Επιπλέον από το 2013 έχουν ξεκινήσει Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας  και από το 2016 Σεμινάρια Οινοποίησης, Απόσταξης και Γευσιγνωσίας στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Ημερίδες – Συνέδρια

Πρόγραμμα Διατροφής

Πρόγραμμα Τυροκομίας

Πρόγραμμα Οινολογίας