Ενεργά Ερευνητικά Έργα

Ερευνητικό έργο Tomatomics

Συντομη περγραφή NTOMATOMICS

Σύντομη περιγραφή_Τ1ΕΔΚ-04797

Συμπληρωματικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της τελικής έκθεσης επαλήθευσης του έργου με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04797

Ερευνητικό έργο_ΣΙΤΩ

Υποτροφία στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες
Στοιχεία έργου-Δράσεις δημοσιότητας

Ερευνητική Υποδομή Food Innovation RI 

Συμμετοχή του Τομέα στην Ερευνητική Υποδομή Food Innovation RI

Ερευνητικό έργο ΑΜΑΛΘΥΑ

Ερευνητικό έργο_Βy-Value