Ενεργά Ερευνητικά Έργα


Υποτροφία στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες

Στοιχεία έργου-Δράσεις δημοσιότητας

Ερευνητικό Έργο “ΣΙΤΩ”
Συμμετοχή του Τομέα στο Ερευνητικό Έργο “ΣΙΤΩ”

Ερευνητική Υποδομή Food Innovation RI 
Συμμετοχή του Τομέα στην Ερευνητική Υποδομή Food Innovation RI