Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων

Επεξεργασίας-Μηχανικής DSCF6423α

Ιστορικό

Tο εργαστήριο λειτουργούσε σαν τακτική Έδρα Γεωργικής Τεχνολογίας με τον Ν. 3577/1928 και ανήκε στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών. Έγινε Εργαστήριο Γεωργικής Τεχνολογίας με το ΒΔ 413/1971. Το έτος 1982 το εργαστήριο εντάχθηκε στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, και το έτος 1999 μετονομάσθηκε σε Εργαστήριο Επεξεργασίας & Μηχανικής Τροφίμων του Τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
 • Τεχνολογίες Φυτικών και Ζωϊκών Προϊόντων
 • Οινολογία – Οινοπνευματώδη Ποτά
 • Βιοτεχνολογία
 • Μηχανική Τροφίμων

Πεδία Ερευνητικής Δραστηριότητας

Τεχνολογία Κρέατος

 • Ανάπτυξη τεχνολογίας για παραγωγή προϊόντων κρέατος με χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος και προστιθέμενες ουσίες
 • Εφαρμογές προστατευτικών καλλιεργειών και καλλιεργειών εκκίνησης στην παραγωγή και συντήρηση προϊόντων κρέατος
 • Βελτίωση της ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων κρέατος

Βιοτεχνολογία Τροφίμων

 • Αξιοποίηση υποπροϊόντων γεωργικών Βιομηχανιών
 • Παραγωγή οργανικών οξέων, πολυσακχαριτών, ενζύμων, βιταμινών και καροτενοειδών ουσιών με τη χρησιμοποίηση μικροοργανισμών
 • Μελέτη διαφόρων συστημάτων ζύμωσης για την παραγωγή προϊόντων με εφαρμογή στην Τεχνολογία τροφίμων
 • Μελέτη μαθηματικών μοντέλων κατά την παραγωγή προϊόντων από μικροοργανισμούς σε βιοαντιδραστήρες

Μηχανική Τροφίμων

 • Μελέτη των φαινομένων μεταφοράς σε φυσικές διεργασίες με στόχο την καλύτερη κατανόηση και τον ορθότερο έλεγχό τους
 • Ανάπτυξη νέων σχημάτων ελαχιστοποιημένης επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και απόδοσης, την απλοποίηση της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση της επένδυσης και του κόστους επεξεργασίας.
 • Επεξεργασία ρευστών με τεχνολογία μεμβρανών για αποδοτική συμπύκνωση υγρών τροφίμων και αποτελεσματική μεταχείριση δύσκολων αποβλήτων.
 • Προσαρμογή της τεχνολογίας παραδοσιακών προιόντων σε βιομηχανικά σχήματα επεξεργασίας.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρότυπου εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων σε πιλοτική και προ-βιομηχανική κλίμακα.

Τεχνολογία Μεταποίησης Οπωροκηπευτικών

 • Τεχνολογία νωπών-τεμαχισμένων οπωροκηπευτικών: μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις – ποιότητα, συντηρησιμότητα
 • Επιδράσεις θερμικής επεξεργασίας και μεταχείρισης οπωροκηπευτικών με χαμηλό οξυγόνο στη μεταβολή χρωματισμού, αντιοξειδωτική ικανότητα & ποιότητα των τελικών προϊόντων.
 • Αυθεντικότητα και αντιοξειδωτική ικανότητα ελαιολάδου
 • Μελέτη παραδοσιακών τροφίμων με πρώτη ύλη τα οπωροκηπευτικά

Διοικητική διάρθρωση-προσωπικό

Διευθυντής
Γερασόπουλος Δημήτρης, Καθηγητής

Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό – ΔΕΠ

 1. Γερασόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Τεχνολογίας Μεταποίησης Οπωρ/κών
 2. Κατσανίδης Ευγένιος, Καθηγητής Τεχνολογίας Κρέατος και Αλιευμάτων
 3. Γούλα Αθανασία, Αναπλ. Καθηγήτρια Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων
 4. Λαζαρίδης Χαράλαμπος, Ομότιμος Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό – ΕΔΙΠ

 1. Φίστα Γλυκερία, Πτυχ. Γεωπ., Μεταπτ.
 2. Αμπατζίδης Παύλος, Πτυχ. Γεωπ.
 3. Πασχαλούδης Νικόλαος, Πτυχ. ΤΕΙ

Λοιπό Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό

 1. Μισιρλής Χαράλαμπος, ΤΕ-Διοικητικός