Εργαστήριο Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Οινολογίας και Οινοπνευματωδών Ποτών ιδρύθηκε το έτος 2016 και ανήκει στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γνωστικό Αντικείμενο 

 • Χημεία και Βιοχημεία Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών
 • Μικροβιολογία Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών
 • Τεχνολογία Ζυμώσεων
 • Μεταζυμωτικές Διεργασίες Οίνων
 • Ωρίμανση και Παλαίωση Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών
 • Σύσταση Οίνου, Ζύθου και Αλκοολούχων Ποτών
 • Αποστάγματα και Τεχνικές Απόσταξης
 • Οργανοληπτική Αξιολόγηση Οίνων, Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (γευσιγνωσία)
 • Παραγωγή Νέων Προϊόντων

Πεδία Ερευνητικής Δραστηριότητας

 • Τεχνολογία ζυμώσεων οίνου, ζύθου και αλκοολούχων ποτών (αλκοολική, μηλογαλακτική κτλ.)
 • Απομόνωση και χαρακτηρισμός γηγενών στελεχών για παραγωγή προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
 • Ανάπττυξη ποτών φρούτων (μηλίτης/μήλο, απίτης/αχλάδι, ρόδι κτλ.)
 • Ανάπτυξη ποτών με χαμηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη
 • Μελέτη αρωματικών συστατικών οίνου, ζύθου και αλκοολούχων ποτών
 • Αξιοποίηση υποπροϊόντων και αποβλήτων οινοποιείων/ζυθοποιείων/αποσταγματοποιείων
 • Παραδοσιακά αλκοολούχα προϊόντα
 • Αρωματικά συστατικά οίνου, ζύθου και αποσταγμάτων
 • Σύγχρονες τεχνικές οινοποίησης: Προζυμωτική εκχύλιση, κρυοεκχύλιση, θερμοοινοποίηση, εκχύλιση σε ατμόσφαιρα CO­2
 • Έλεγχος τοξικών ουσιών στους οίνους: βιογενείς αμίνες, ωχρατοξίνες κ.λπ.
 • Μελέτη των δυνατοτήτων ελληνικών ποικιλιών οινοποιήσιμων σταφυλών για την παραγωγή ποιοτικών οίνων
 • Μελέτη βελτίωσης παραδοσιακών αποσταγμάτων
 • Προφίλ απόσταξης
 • Διερεύνηση συστημάτων απόσταξης

Διοικητική διάρθρωση-προσωπικό

Διευθυντής
Κατσανίδης Ευγένιος, Αναπλ. Καθηγητής

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό – ΔΕΠ

 1. Σουφλερός Ευάγγελος, Ομότιμος Καθηγητής

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό – Ε.ΔΙ.Π.

 1. Χατζηκαμάρη Μαγδαληνή, Πτυχ. Γεωπ., Μεταπτυχ., Δρ.
 2. Αμπατζίδης Παύλος, Πτυχ. Γεωπ.

Λοιπό Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό