Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος λειτουργούσε σαν έκτακτος αυτοτελής Έδρα με το ΒΔ 751/15-12-1964. Διατηρήθηκε σαν τακτική Έδρα και έγινε το ομώνυμο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος με το ΠΔ 296/17-3-1981. Το 1982 το εργαστήριο εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέντα Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών.
Το εργαστήριο από της ιδρύσεώς του στελεχώθηκε με πολυπληθές ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο κατά τη μακρόχρονη πορεία του εργαστηρίου απέκτησε εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία στο αντίστοιχο ερευνητικό πεδίο. Μέλη του εργαστηρίου Τεχνολογίας Γάλακτος στελέχωσαν το 1990 τα νεοσύστατα Εργαστήρια “Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων” και “Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων” του Τομέα.

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Χημεία – Βιοχημεία
 • Ανάλυση και Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
 • Διατροφή

Πεδία Ερευνητικής Δραστηριότητας

 • Βιοχημεία των πρωτεϊνών του γάλακτος.
 • Παρασκευή και μελέτη τυριών χαμηλής λιποπεριεκτικότητας και μειωμένης περιεκτικότητα σε αλάτι.
 • Μελέτη και διερεύνηση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των Ελληνικών παραδοσιακών τυριών.
 • Ανάλυση ελεύθερων αμινοξέων, αμινών, οργανικών οξέων και ελεύθερων λιπαρών οξέων γαλακτοκομικών προϊόντων.
 • Παραγωγή και μελέτη γαλακτοκομικών προϊόντων με βελτιωμένες διαιτητικές ιδιότητες.
 • Μελέτη της χημείας των συστατικών των τροφίμων με ιδιαίτερο βιολογικό ενδιαφέρον. Διερεύνηση της επίδρασης των διαφόρων διεργασιών επεξεργασίας και συντήρησης στα συστατικά αυτά των τροφίμων. Ανεύρεση τρόπων βελτίωσης του λειτουργικού τους προφίλ ώστε να μεγιστοποιηθεί η επίδραση τους στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Διοικητική διάρθρωση-προσωπικό

Διευθυντής
Μοσχάκης Θωμάς, Αναπλ. Καθηγητής

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό – ΔΕΠ

 1. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα – Μαρία, Πτυχ. Γεωπ. Δρ., Αναπλ. Καθηγήτρια
 2. Μοσχάκης Θωμάς, Πτυχ. Γεωπονίας, Αναπλ. Καθηγητής

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό – Ε.ΔΙ.Π. 

Λοιπό Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό

 1. Μισιρλής Χαράλαμπος, ΤΕ-Διοικητικός