Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων

Ιστορικό

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το έτος 1990 με την επωνυμία Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων (ΠΔ 144/4-4-1990, ΦΕΚ 55/10-4-1990 τ. Α΄) και εντάχθηκε στη Γεωπονική Σχολή ως εργαστήριο του Τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Χημεία – Φυσικοχημεία Τροφίμων
 • Βιοχημεία – Ανάλυση Τροφίμων
 • Βιολειτουργικά Τρόφιμα
 • Κινητική και Προσδιορισμός διάρκειας ζωής των τροφίμων

 Πεδία Ερευνητικής Δραστηριότητας

 • Χημεία και φυσικοχημεία πολυσακχαριτών φυτικής και μικροβιακής προέλευσης.
 • Ρεολογία και θερμοφυσικές ιδιότητες τροφίμων, συστατικών τους και υλικών συσκευασίας
 • Χημικές, βιοχημικές και φυσικοχημικές μεταβολές τροφίμων ή συστατικών τους ως συνέπεια διεργασιών μεταβολισμού και μεθόδων επεξεργασίας και συντήρησης
 • Φυσικοχημικές ιδιότητες και εφαρμογές εδώδιμων μεμβρανών και επικαλύψεων από βιοπολυμερή
 • Nανοσύνθετα συστήματα βιοπολυμερών (φυσικοχημικές ιδιότητες – εφαρμογές
 • Μελέτη προϊόντων γάλακτος χαμηλής λιποπεριεκτικότητας και ρεολογία ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος
 • Σχέσεις μοριακής κινητικότητας σε άμορφα συστήματα τροφίμων (χαμηλής περιεκτικότητας νερού ή κατεψυγμένα προϊόντα) και σταθερότητας (εμπορικό όριο ζωής) του προϊόντος
 • Κινητικές μελέτες σταθερότητας φυσικών χρωστικών και άλλων βιοενεργών συστατικών σε τρόφιμα
 • Yφή τροφίμων και συστατικών τους
 • Βιολειτουργικά τρόφιμα – βιοενεργά συστατικά (σχεδιασμός, νέων προϊόντων, σταθερότητα, βιολογική δράση)

Διοικητική διάρθρωση-προσωπικό

Διευθυντής
Λαζαρίδου Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό – ΔΕΠ

 1. Λαζαρίδου Αθηνά, Πτυχ. Γεωπ., Μεταπτυχ., Δρ., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 2. Μουρτζίνος Ιωάννης, Πτυχ. Χημείας, Μεταπτυχ., Δρ.,Επίκ. Καθηγητής
 3. Μπιλιαδέρης Κων/νος, Πτυχ. Γεωπ., M.Sc., Ph.D., Ομότιμος Καθηγητής

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό – ΕΔΙΠ

 1. Χατζηκαμάρη Μαγδαληνή, Πτυχ. Γεωπ., Μεταπτυχ., Δρ.

Λοιπό Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό

 1. Μισιρλής Χαράλαμπος, ΤΕ-Διοικητικός