Εργαστηριακές Ασκήσεις

ασκήσεις DSCF4658a2μ

 

Η εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών που παρακολουθούν την κατεύθυνση αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο συμπλήρωμα των περισσότερων θεωρητικών μαθημάτων και στοχεύει τόσο στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων που παρέχουν τα μαθήματα όσο και στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων πειραματικών μεθόδων, αναλύσεων και τεχνικών που αφορούν το περιεχόμενο των μαθημάτων. Παρέχουν την εργαστηριακή εμπειρία στα σχετικά πεδία που είναι απαραίτητη για τους φοιτητές του κλάδου Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και ολοκληρώνεται µε την εκπόνηση ερευνητικής πτυχιακής διατριβής.

Κανόνες και Μέτρα Ασφάλειας Εργαστηρίου

Εγχειρίδιο Κανόνων Ασφάλειας Εργαστηρίου και Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής