Ανακοίνωση για παρουσίαση πτυχιακών διατριβών 4-5 Ιουλίου 2022