Πρόσκληση Προώθησης Συμμετοχής | Διαπανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας – ennovation 2024