Στις 27 Μαΐου το 4ο Trophy Meet-up για το 2024, στην Θεσσαλονίκη, με θέμα: “Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στον κλάδο της Αγροδιατροφής”