Δουλγεράκη Αγάπη

Η Αγάπη Δουλγεράκη, είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων, του Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Αποφοίτησε από το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007) και το 2011 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Cranfield Health του Cranfield University (UK). Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Το 2017 διορίστηκε στην βαθμίδα του Δόκιμου Ερευνητή (Ερευνητής Δ’) στο Ινστιτούτο τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το 2020 προήχθη στην βαθμίδα του Εντεταλμένου Ερευνητή (Ερευνητής Γ’). Έχει διδάξει στο Παν. Αιγαίου (2012-2013) και ΓΠΑ (2017) και από το 2018 επιβλέπει/έχει επιβλέπει μεταπτυχιακούς φοιτητές / υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου της Μάλτας και του ΓΠΑ.  Είναι βοηθός συντάκτη στο περιοδικό Frontiers in Microbiology, ήταν αναπληρωματικό μέλος σε δράσεις COST (CA18113, FA1202) και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα που άπτονται στο αντικείμενο της Μικροβιολογίας Τροφίμων και της μοριακής μικροβιολογίας τροφίμων και εστιάζει στην μελέτη της μικροβιακή οικολογίας και της συμπεριφοράς των μικροοργανισμών στα τρόφιμα με τη χρήση κλασικών και μοριακών τεχνικών, τον χαρακτηρισμό των μικροοργανισμών, στην μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την επιβίωση, ανάπτυξη και θάνατο των μικροοργανισμών, μελέτη της έκφρασης γονιδίων (μηχανισμοί επιβίωσης, παθογένειας, αλλοίωσης, τεχνολογικών ιδιοτήτων των μικροοργανισμών), εφαρμογή μεθόδων για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων (πχ χρήση φυσικών αντιμικροβιακών, συσκευασία, προβιοτικών, τεχνολογικών μικροοργανισμών), και μελέτη δημιουργίας βιουμενίων σε βιοτικές ή αβιοτικές επιφάνειες και ανάπτυξη μεθόδων απολύμανσης τους και στη μελέτη της συμπεριφοράς και των αλληλεπιδράσεων των μικροοργανισμών. Έχει δημοσιεύσει (2010-2023) περισσότερα από 50 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 1 κεφάλαιο σε βιβλίο και πάνω από 150 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, με περισσότερες από 1800 ετεροαναφορές  και h-index: 20.

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής 

Ειδικότητα: Μικροβιολογία Τροφίμων 

Τηλέφωνο: 2310991648 

Status: Επίκουρος Καθηγητής 

Specialty: Μικροβιολογία Τροφίμων 

Telephone: 2310991648