Μιχαηλίδου-Κονιόρδου Αλεξάνδρα-Μαρία

Michaelidou A

Η Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του Τμήματος Γεωπονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το διδακτικό της έργο περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων στα επιστημονικά πεδία της Διατροφής και του Μεταβολισμού, καθώς και της Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων παθολογικών καταστάσεων, όπως προκύπτει από α) την καταγραφή των διατροφικών συνηθειών και την αξιολόγηση των διατροφικών προτύπων για διάφορες ομάδες πληθυσμού, και β) την κατανόηση της συμμετοχής των συστατικών των τροφίμων στην τροποποίηση της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού, μέσω της ανάλυσης βιολογικών υγρών. Τα ενδιαφέροντα της σχετίζονται επίσης, με τη διερεύνηση της ενσωμάτωσης λειτουργικών τροφίμων στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, καθώς και με την εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών για τη βελτιστοποίηση των βιολειτουργικών χαρακτηριστικών παραδοσιακών προϊόντων. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης θεμάτων έρευνας έχει αναπτύξει συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 98 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, μεταξύ των οποίων 28 σε διεθνή περιοδικά του SCI και 4 σε συλλογικούς τόμους. Έχει συμμετάσχει με παρουσιάσεις εργασιών σε 60 εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Διεύθυνση: 

Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24

 

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ειδικότητα: Διατροφή 

Τηλέφωνο: 2310991668 

Address: 

Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24

 

Status: Αναπληρωτής Καθηγητής 

Specialty: Διατροφή 

Telephone: 2310991668