Μπιλιαδέρης Κωνσταντίνος Ομότιμος Καθηγητής

Ο Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης αποφοίτησε με Άριστα (9.0) από το Τμήμα Γεωπονίας της τότε Γεωπονοδασολογικής Σχολής (1975) και συνέχισε με υποτροφία τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην «Επιστήμη Τροφίμων» στο Πανεπιστήμιο Saskatchewan του Καναδά (Saskatoon, SK), απ’ όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία Μ.Sc. (1978) και Ph.D. (1980).

Την περίοδο 1980-81 εργάστηκε ως Research Associate στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (National Research Council) του Καναδά, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε επισκέπτης ερευνητής (6-μηνη διάρκεια, 1981) στο Τμήμα Food Science and Technology του Πανεπιστημίου Davis, California.  Στο διάστημα 1982-84, παράλληλα με την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, δίδαξε ως ωρομίσθιος Καθηγητής στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Στη συνέχεια εργάστηκε ως project chemist στο ερευνητικό κέντρο της εταιρίας Kraft – General Foods, Inc. (Cobourg, Ontario, Καναδάς), στο Τμήμα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων. Την περίοδο 1985 έως το 1993 υπηρέτησε ως Assistant (1985-88) και ως tenured Associate Professor (1988-93) στο Πανεπιστήμιο Manitoba του Καναδά, College of Agriculture, Dept. of Food Science (Winnipeg, MB), ενώ την περίοδο 1985-87 διετέλεσε ταυτόχρονα Adjunct Professor στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων του Πανεπιστημίου Guelph του Καναδά (Guelph, ΟΝ).  Tο 1993 επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά την εκλογή του ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας, και στη συνέχεια εξελέγη στη βαθμίδα του Καθηγητή (1996) με αντικείμενο ‘Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων με έμφαση τη Χημεία και Φυσικοχημεία Τροφίμων’. Υπήρξε επισκέπτης Καθηγητής στο Cyprus University of Technology (2010) και διδάσκει μεταπτυχιακά μαθήματα στο Mediterranean Agronomic Institute of Chania (1994-2022) και ως προσκεκλημένος Καθηγητής στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (2007-2019) και στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ, 2023, 2024). Στη διάρκεια της μέχρι σήμερα ακαδημαϊκής του πορείας έχει επιβλέψει την εκπόνηση οκτώ (8) και συνεπιβλέψει την εκπόνηση δύο (2) διδακτορικών, όπως και περισσότερες από 35 μεταπτυχιακές διατριβές (όλες ερευνητικής φύσης). Επίσης, είχε/έχει την επίβλεψη δέκα μεταδιδακτορικών ερευνητών και έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος εξωτερικός κριτής στην εξέταση 23 διδακτορικών διατριβών σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής (Ευρώπη, Καναδά, Αυστραλία, Αφρική). Επιπλέον, υπήρξε μέλος της συμβουλευτικής ή/και εξεταστικής επιτροπής 32 διδακτορικών διατριβών (23 Α.Π.Θ., 9 σε άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας) και 56 M.Sc. διατριβών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν θέματα του ευρύτερου χώρου της χημείας – φυσικοχημείας συστημάτων τροφίμων και των μεταβολών τους ως συνέπεια της επεξεργασίας και της συντήρησης προϊόντων. Ειδικότερα, οι έρευνές του εστιάζονται στην αναζήτηση των μηχανισμών και της φύσης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συστατικών σε μοριακό ή υπερμοριακό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία νέων τροφίμων με βελτιωμένα ποιοτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά. Στο πρόσφατο επιστημονικό έργο περιλαμβάνονται μελέτες στις σχέσεις μοριακής κινητικότητας σε άμορφα συστήματα τροφίμων (χαμηλής περιεκτικότητας νερού ή κατεψυγμένων προϊόντων) και σταθερότητας (εμπορικό όριο ζωής) του προϊόντος, στην αποικοδόμηση φυσικών χρωστικών και άλλων βιοενεργών συστατικών σε τρόφιμα, στη χημεία και φυσικοχημεία πολυσακχαριτών από φυτικής προέλευσης πρώτες ύλες, στην ανάπτυξη γαλακτοκομικών προϊόντων χαμηλής λιποπεριεκτικότητας και βελτιωμένων διατροφικών χαρακτηριστικών, στο σχεδιασμό βιολειτουργικών τροφίμων και προσδιορισμό των φυσικο-χημικών και λειτουργικών τους ιδιοτήτων, στην ανάπτυξη και τις ιδιότητες εδώδιμων μεμβρανών και επικαλύψεων από βιοπολυμερή (έξυπνη συσκευασία), στη δημιουργία συστημάτων μεταφοράς και προστασίας βιοενεργών συστατικών ή προβιοτικών μικροοργανισμών σε προϊόντα τροφίμων, στην αξιοποίηση υποπροϊόντων της αγροτοβιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων για την παραγωγή προϊόντων με προστιθέμενη αξία υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, κ.α. Υπήρξε επιστημονικώς υπεύθυνος σε περισσότερα από 35 ερευνητικά έργα με εθνική ή διεθνή χρηματοδότηση, καθώς και σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας που χρηματοδοτήθηκαν από φορείς της βιομηχανίας. Με τη χρηματοδότηση αυτή δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο εργαστήριο ενόργανης χημικής και φυσικοχημικής ανάλυσης τροφίμων που εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες του οικείου Εργαστηρίου. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 260 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές (ISI – Web of Science), 32 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 20 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα επιστημονικά βιβλία στο πεδίο της χημείας και φυσικοχημείας των συστατικών των τροφίμων και της συμπεριφοράς τους σε συστήματα τροφίμων, ήταν συν-εκδότης (Costas G. Biliaderis and Marta S. Izydorczyk) του επιστημονικού βιβλίου με τίτλο: “Functional Food Carbohydrates” (CRC Press, 2007 – Αγγλική έκδοση, και 2009 – Κινέζικη έκδοση) και είχε τη συνεπιμέλεια για τη μετάφραση του βιβλίου “Introductory Food Chemistry” του J.W. Brady (2020).

Για το ερευνητικό του έργο έχει βραβευτεί από το Πανεπιστήμιο Manitoba του Καναδά (1989 και 1991) και από το 2003 περιλαμβάνεται στην ομάδα των Highly Cited Researchers (ISI – Thomson Scientific) στην κατηγορία των Γεωπονικών Επιστημών, έχοντας  >265 καταχωρημένα δημοσιεύματα στο Web of Science ( > 17000 ετεροαναφορές, h – index 79, Web of Science, και > 31000 citations, h – index 102, Google Scholar, Μάϊος 2024). Έτυχε τιμητικής βράβευσης για τη “Διεθνή αναγνώριση του δημοσιευμένου έργου και την εξαίρετη συμβολή στην επιστήμη της Γεωπονίας” από το Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. (Ιούλιος 2004), “Bραβείου Αριστείας” για το επιστημονικό του έργο στον τομέα των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2016) με βάση το δείκτη Hirsch, της τιμητικής διάκρισης “2017 – Belfort Lecturer” (2017) από το Whistler Center for Carbohydrate Research του Purdue University (https://www.whistlercenter.purdue.edu/events/belfort-lectures/), της τιμητικής διάκρισης ‘Food Hydrocolloid Trust Medal Award 2023’, από την επιστημονική ένωση “Τhe Food Hydroccolloids Trust, UK” σε αναγνώριση του ερευνητικού έργου στο επιστημονικό πεδίο των Yδροκολλοειδών των Τροφίμων (https://www.foodhydrocolloidstrust.org.uk/trustmedalwinners), ενώ ερευνητικές εργασίες του ιδίου ή των μεταπτυχιακών του φοιτητών βραβεύτηκαν σε διεθνή συνέδρια. Διετέλεσε Associate Editor στο περιοδικό ‘Bioactive Carbohydrates and Dietary Fiber’, και ήταν ή είναι μέλος του Εditorial Board άλλων τεσσάρων επιστημονικών περιοδικών (Carbohydrate Polymers, Journal of Food Protection, International Journal of Food Sciences and Nutrition, Journal of Future Foods). Έχει σημαντική διεθνή παρουσία, ως προσκεκλημένος ομιλητής ( > 65 ομιλίες), σε διεθνή συνέδρια ή Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά  Ιδρύματα του εξωτερικού και εθνικά, με περισσότερες από 300 συνολικά συμμετοχές του ιδίου ή των φοιτητών-συνεργατών του (ανακοινώσεις – ομιλίες και αναρτημένες εργασίες). Επίσης, συμμετείχε ως μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής πολλών διεθνών συνεδρίων. Επιπροσθέτως, συμμετέχει ως ομιλητής σε short courses στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και σε συναντήσεις κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων. Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας του Καναδά (ΝSERC, 1990-91) και Πρόεδρος του τμήματος της επιστημονικής οργάνωσης American Association of Cereal Chemists (1990-91), Winnipeg (Καναδάς). Τις περιόδους 2002-06 και 2014-18 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ. (2005-2007, 2015-2017) και μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ. (2013-2018). Επίσης, από το 2005 έως 2018 ήταν Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων και του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γάλακτος (2008 – 2017). Υπήρξε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. (2001-2004), μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (1998-2004), και από το 2007 είναι εκλεγμένο τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας στο Τμήμα Επιστημών Τροφίμων. Διετέλεσε ως εκλεγμένο μέλος στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), 2017-2021 και μέλος το ΔΣ του Διεπιστημονικού Κέντρου Διατροφής του Α.Π.Θ. (2018-2022).

Συμμετέχει ως αξιολογητής σε κρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και εθνικών προγραμμάτων (Ελλάδα, Πολωνία και άλλες χώρες), ενώ υπηρέτησε στην Ευρώπη ως Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος (Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων, 2004-2006) για την «Ολοκλήρωση και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας».  Διετέλεσε ως εξωτερικός αξιολογητής δύο Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Γ.Π.Α. («Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων», 2007, και του Διατμηματικού Προγράμματος «Αμπελουργία – Οινολογία», 2008) όπως και του έργου «Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γ.Π.Α., Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οκτ. 2007. Ήταν o Συντονιστής της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της Γεωπονικής Σχολής, Α.Π.Θ. (αποτίμηση έργου τετραετίας 2004-2008).

Διετέλεσε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής «Functional Food and Nutraceutical Advisory Board» της εταιρίας Forbes Medi-Tech Inc., Vancouver B.C., Canada (1998 – 2006) και έχει εργαστεί ως σύμβουλος μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων σε θέματα ποιότητας και δημιουργίας νέων προϊόντων. Συμμετείχε ως εξωτερικός εμπειρογνώμων του ΕΛ.Ο.Τ. σε επιθεωρήσεις αξιολόγησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και 9002, σε γεωργικές βιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και έχει συμμετάσχει ως μέλος διαφόρων επιτροπών εμπειρογνωμόνων (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.α.). Είναι μέλος της 4-μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), 2022-2026.

 

 

 web site:  http://food-science.agro.auth.gr/?q=el/node/165

 Scopus Author ID:   7005416725

http://orcid.org/0000-0001-9641-6278

Web of Science Researcher ID:   F-6450-2011

Social media / databases:    

https://www.researchgate.net/profile/Costas_Biliaderis

https://scholar.google.gr/citations?user=OkQ5U7UAAAAJ&hl=en

https://scholar.google.ca/citations?hl=en&view_op=search_authors&mauthors=greece

https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=UA&SID=E17lCiSRDcuPc85pOzh&search_mode=GeneralSearch&prID=ad0ea232-bf39-46f3-8150-7e64688ebca7    

https://www.adscientificindex.com/scientist.php?s=1&id=1789542

https://www.adscientificindex.com/?university=Aristotle+University+of+Thessaloniki

https://www.adscientificindex.com/?country_code=gr

https://research.com/scientists-rankings/chemistry/gr

https://www.foodhydrocolloidstrust.org.uk/trust-medal-winners

 

Τελευταία ενημέρωση, Μάϊος 2024

 

 

 

Διεύθυνση: 

Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 235
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 541 24

 

Ιδιότητα: Καθηγητής 

Ειδικότητα: Χημεία-Φυσικοχημεία Τροφίμων 

Τηλέφωνο: 2310 991797- 2310 991716 

Address: 

Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 235
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 541 24

 

Status: Καθηγητής 

Specialty: Χημεία-Φυσικοχημεία Τροφίμων 

Telephone: 2310 991797- 2310 991716