Σαμολαδά Μαρία

Samolada

Η Σαμολαδά Μαρία υπάγεται στο ΕΔΙΠ του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Σπούδασε στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και αποφοίτησε το 1981 από την Κατεύθυνση Γεωργικών Βιομηχανιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Το 1996 απέκτησε πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΣΕΛΕΤΕ / ΠΑΤΕΣ
Έχει εργαστεί ως εποχιακό προσωπικό στην ΑΓΡΕΞ Α.Ε. (εταιρεία εξαγωγής και αξιοποίησης γεωργικών προίόντων,1984). Εργάστηκε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος του Τομέα, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε ερευνητικά προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας (1982-1983) και ως Γεωπόνος Προγράμματος Βελτίωσης Ποιότητας Γάλακτος-ΠΒΠΓ, χρηματοδοτούμενο από ΕΟΚ και Υπουργείο Γεωργίας (1985-1987).
Το 1987 διορίστηκε ως υπάλληλος αορίστου χρόνου και το 1995 ως μόνιμο προσωπικό, κατηγορία ΠΕ Γεωπόνου στο Α.Π.Θ. Αποσπάστηκε στο Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1995-1997).
Κατετάγη σε μόνιμη θέση ενταγμένη στον κλάδο ΕΕΔΙΠ ΙΙ το 2000.
Τα καθήκοντα της είναι η διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων προπτυχιακών μαθημάτων του Τομέα, σε αντικείμενο συνολικά 12 μαθημάτων κατά τη διάρκεια 1987- 2020 (την τελευταία επταετία στα μαθήματα Χημεία Τροφίμων ΙΙ, Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Μικροβιολογίας, Μικροβιολογία Τροφίμων, Φυσικοχημεία Τροφίμων).  Επίσης η συγγραφή διδακτικών σημειώσεων εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων Χημεία Τροφίμων ΙΙ (2016), Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Μικροβιολογίας (2010) και Γαλακτοκομία-μάθημα κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής (1987,ανατύπωση 1995).
Έχει δημοσιεύσει (4) ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και (2) εργασίες σε ελληνικά περιοδικά.
Συμμετείχε στην υλοποίηση της ιστοσελίδας του Τομέα (2012) με αρμοδιότητες τον σχεδιασμό και την σύνταξη της ιστοσελίδας, και είναι υπεύθυνη διαχείρισης περιεχομένου. Συμμετέχει στην αναμόρφωση της νέας ιστοσελίδας Τομέα (2019).
Συμμετείχε σε μελέτες, μετά από ανάθεση του Υπουργείου Γεωργίας για το ΠΒΠΓ (1990-1992) και ως εκπαιδεύτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα γαλακτοπαραγωγών στα ΚΕΓΕ Θεσσαλονίκης.
Συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων επιμόρφωσης, εκδηλώσεων του Τομέα σε επίπεδο οργανωτικό, γραφιστικό και γραμματειακό (1998-).

Διεύθυνση: 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 541 24

 

Ιδιότητα: Πτυχ. Γεωπ.-Επιστήμων Τροφίμων 

Τηλέφωνο: 2310991677 

Address: 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 541 24

 

Status: Πτυχ. Γεωπ.-Επιστήμων Τροφίμων 

Telephone: 2310991677