Φίστα Γλυκερία

Fista

Η Φίστα Γλυκερία είναι Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σπούδασε στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και αποφοίτησε από την Κατεύθυνση Γεωργικών Βιομηχανιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων το 1988. Συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων από όπου πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) το 2004. Παράλληλα πήρε Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών από τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ), το 1997. To 1988 εργάσθηκε ως εποχιακή εκτιμήτρια στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Από το 1988 έως το 1994 εργάστηκε ως Γεωπόνος, Επιστήμων Τροφίμων στο Πρόγραμμα Βελτίωσης Ποιότητας Γάλακτος στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος του Τομέα Γεωργικών Βιομηχανιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ. Παράλληλα κατά τα έτη 1995 έως 2000 εργάσθηκε ως Εισηγήτρια σε θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου σε διάφορα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ). Από το 1996 έως το 1997 εργάσθηκε ως Γεωπόνος υπεύθυνη για τον έλεγχο των ποσοστώσεων γάλακτος στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος (ΕΛΟΓ ). Από το 1997 έως το 1998 εργάσθηκε ως Αναπληρώτρια καθηγήτρια κλάδου ΠΕ14 (Γεωπόνος), στο 1ο Τεχνικό Λύκειο Κιλκίς, Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Από το 1998 έως και σήμερα ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ. και ασχολείται με τη Διδασκαλία του μαθήματος Εργαστηριακές Ασκήσεις  Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων, των Εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων Τεχνολογία Κρέατος- Αλιευμάτων- Αυγών , Μηχανικής Τροφίμων, Τεχνολογίας Μεταποίησης Οπωρολαχανικών και Τεχνολογίας Λιπαρών Σωμάτων.
Έχει δημοσιεύσει 4 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Διεύθυνση: 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, T.K. 541 24

 

Ιδιότητα: Πτυχ.Γεωπ.- Επιστήμων Τροφίμων, Μεταπτ. 

Τηλέφωνο: 2310991638 

Address: 

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, T.K. 541 24

 

Status: Πτυχ.Γεωπ.- Επιστήμων Τροφίμων, Μεταπτ. 

Telephone: 2310991638