Κολέτσου Γεωργία

Η Κολέτσου Γεωργία είναι μόνιμος υπάλληλος του Α.Π.Θ. ως Τεχνικός (ΤΕ). Σπούδασε Εργοδηγός Χημικός σε Δημόσια Τεχνική Σχολή και αποφοίτησε το 1979. Εργάστηκε στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη Σχολή Τεχνολόγων Τροφίμων συμμετέχο...

Χαριτωνίδου Ευγενία

Η Χαριτωνίδου Ευγενία είναι ΕΔΙΠ στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σπούδασε στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι.Θ. και...

Χάϊδα Χρυσάνθη

Η Χάϊδα Χρυσάνθη ανήκει στο ΕΕΔΙΠ ΙΙ  του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων. Σπούδασε στην Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων του...

Πασχαλούδης Νικόλαος

Ο Πασχαλούδης Νίκος ανήκει στο Ε.ΔΙ.Π.  (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σπούδασε στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκ...