30 Απριλίου 2015

Γούλα Αθανασία

Η Αθανασία Γούλα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. με αντικείμενο τον Σχεδιασμό και τη Βελτιστοποίηση των Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων. Σπούδ...

Μουρτζίνος Ιωάννης

Μουρτζίνος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24 Τηλ. 2310 991637 e-ma...