5 Φεβρουαρίου 2024

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 8-2-2024 ΜΕΧΡΙ 20-2-2024

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 8-2-2024 ΜΕΧΡΙ 20-2-2024 Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν με το παραπάνω πρόγραμμα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ανάλογα με την απόφαση της συνέλευσης ...
26 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι έχουν πρόθεση να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους διατριβή στο τέλος της εξεταστικής περιόδου (2 & 3 Οκτωβρίου 2023), μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντά τους, να το δηλώσουν (Ονο...