ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΕΠΟΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ)

Αρχεία:
Συνημμένο αρχείο