ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 8-2-2024 ΜΕΧΡΙ 20-2-2024

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 8-2-2024 ΜΕΧΡΙ 20-2-2024

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν με το παραπάνω πρόγραμμα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ανάλογα με την απόφαση της συνέλευσης των φοιτητών