ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 2022

Παρακαλούνται οι 4ετείς φοιτητές του Τομέα, να επικοινωνήσουν με το μέλος ΔΕΠ το οποίο ορίσθηκε ως επιβλέποντας της πτυχιακής τους διατριβής και να ενημερωθούν για την εκπόνησή της.

Αρχεία:
Συνημμένο αρχείο