Αρχές & Εργαλεία Προσδιορισμού Διάρκειας Ζωής των Τροφίμων

2009 Αρχές και εργαλεία προσδιορισμού τροφ

Ημερομηνία:2009-03-08

Τόπος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός, Hellexpo ΔΕΘ-ΔΕΤΡΟΠ 2009 


Συνημμένα:

Date:2009-03-08

Venue: Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός, Hellexpo ΔΕΘ-ΔΕΤΡΟΠ 2009 


Attachments: