Κατανόηση, μέτρηση & πρόβλεψη της διάρκειας ζωής των τροφίμων: Θεωρία & εφαρμογές

2012 Κατανόηση, μέτρηση, πρόβλεψη διάρκειας ζωής τροφίμων

Ημερομηνία:2012-06-08

Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Τομέα Ε.Τ.Τ., Αγρόκτημα ΑΠΘ 


Συνημμένα:

Date:2012-06-08

Venue: Αμφιθέατρο Τομέα Ε.Τ.Τ., Αγρόκτημα ΑΠΘ 


Attachments: