Πρόγραμμα Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.: Ολική Διαχείριση Ποιότητας στην Βιομηχανία Τροφίμων

2017 Ολική Διαχείριση Ποιότητας

 

 

2017-03-18
Αγρόκτημα Α.Π.Θ., Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων