Τρόφιµα του 21ου αιώνα – Σύγχρονες διατροφικές τάσεις

2002 Τρόφιμα 21ου αιώνα

Ημερομηνία:2002-02-01

Τόπος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός, Hellexpo ΔΕΘ-Αγρότικα 2002 


Συνημμένα:

Date:2002-02-01

Venue: Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός, Hellexpo ΔΕΘ-Αγρότικα 2002 


Attachments: