Αιθουσιολόγιο

 

Τα μαθήματα και τα εργαστήρια διεξάγονται στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. στο νέο κτίριο του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και κάποια εργαστήρια στο κτίριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων και στο κτίριο Γαλακτοκομίας στις παλιές εγκαταστάσεις του Τομέα.

Συνημμένα αρχεία:
Αρχείο
Αρχείο