Η συμβολή της Οινολογικής έρευνας & ενημέρωσης στην παραγωγή ελληνικών οίνων ποιότητας και στην προσέγγιση των καταναλωτών

2011 Οινολογική έρευνα στην παραγωγή οίνων
2011-03-12
Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, Hellexpo ΔΕΘ-ΔΕΤΡΟΠ 2011