Η συμβολή της Οινολογικής έρευνας & ενημέρωσης στην παραγωγή ελληνικών οίνων ποιότητας και στην προσέγγιση των καταναλωτών

2011 Οινολογική έρευνα στην παραγωγή οίνων

Ημερομηνία:2011-03-12

Τόπος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, Hellexpo ΔΕΘ-ΔΕΤΡΟΠ 2011 


Συνημμένα:

Date:2011-03-12

Venue: Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, Hellexpo ΔΕΘ-ΔΕΤΡΟΠ 2011 


Attachments: