Σύγχρονες Εξελίξεις στην Επιστήμη & Τεχνολογία των Υδατανθράκων – Εφαρμογές στη Βιομηχανία Τροφίμων

2006 Εξελίξεις στην επιστήμη υδατανθράκων

Ημερομηνία:2006-09-23

Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Τομέα Ε.Τ.Τ., Αγρόκτημα Α.Π.Θ. 


Συνημμένα:

Date:2006-09-23

Venue: Αμφιθέατρο Τομέα Ε.Τ.Τ., Αγρόκτημα Α.Π.Θ. 


Attachments: